inebrians Lagochilus - Inebriating نعناع

صبح MRZ6

 

 

نعناع inebriating، به عنوان آن را در انگلیسی به نام، درختچه های آسیای مرکزی از خانواده از labiatae است.

استفاده از: برگ ها خشک شده و آماده به عنوان یک چای.

مواد موثره: Lagochilin، دی ترپن تلخ. این که آیا آن عمل می کند روانگردان روشن نیست. اکتشافات در مورد مریم گلی divinorum حداقل آن را به نظر می رسد ممکن است.

 

اثرات: آرامش، خلق و خوی افزایش، inebriating.

عوارض جانبی: هیچ کدام شناخته شده است. از آنجا که از احتیاط اطلاعات کافی توصیه می شود.

تامین کنندگان: دانه ها، گیاهان زندگی می کنند و گیاه خشک در فروشگاه ethnobotanical است.


تولید کنندگان-Bezugsquellen
منابع مرجع examplary داده می شود و تنها اطلاعات عمل می کند.
منابع صرفا نمونه داده می شود و فقط اطلاعات می باشد

Ethnobotanicals:
Azarius
Azarius


پست قبلیلاکتوکا ویروزا - کاهو وحشی پست بعدیleonurus Leonotis - دم شیر، dagga وحشی
Psychotropicon – Das Online-Magazin für Psychonauten sponsors

شما چه فکر میکنید؟

شما باید وارد در برای ارسال یک دیدگاه.

s2Member®