inebrians Lagochilus - Inebriating نعناع

Lagochilus_inebrians

 

 

نعناع inebriating، به عنوان آن را در انگلیسی به نام، درختچه های آسیای مرکزی از خانواده از labiatae است.

استفاده از: برگ ها خشک شده و آماده به عنوان یک چای.

مواد موثره: Lagochilin، دی ترپن تلخ. این که آیا آن عمل می کند روانگردان است مشخص نشده است. این اکتشاف در مورد divinorum مریم گلی حداقل آن را به نظر می رسد ممکن است.

 

اثرات: آرامش، خلق و خوی افزایش، inebriating.

عوارض جانبی: هیچ کدام شناخته شده است. از آنجا که از احتیاط اطلاعات کافی توصیه می شود.

تامین کنندگان: دانه ها، گیاهان و شاخ و برگ گیاهان خشک زندگی می کنند در فروشگاه ethnobotanical.

buy legal bud online!
s2Member®